Reklamacja

Jak poinformować nas o reklamacji zakupu?

Jeśli chcesz zwrócić przedmiot:

1. Przejdź do zakładki Reklamacje.

2. Dodaj zwrot.

3. Wybierz zamówienie, aby przejść do formularza reklamacji.

4. Zaznacz przedmioty i wpisz ilość dla towarów które chcesz zareklamować. 

5. Wypełnij formularz i kliknij [Wysyłam zgłoszenie]. Otrzymasz wówczas e-maila z potwierdzeniem złożenia reklamacji.

Z formularza zwrotu mogą korzystać tylko zarejestrowani kupujący.

W przypadku, gdy w momencie składania zamówienia nie byłeś zarejestrowany

- załóż nowe konto przypisane do tego samego maila, które podałeś w zamówieniu,

- następnie wykonuj kroki opisane w pkt. 1-5 powyżej na tej stronie.

Jeśli chcesz pozostać kupującym niezarejestrowanym prześlij zgłoszenie reklamacyjne na adres: sklep@karo.waw.pl.

Odpowiemy na Twoje zgłoszenie i poinformujemy Cię o dalszej procedurze.