Regulamin

Ważny od 24 maja 2018

§ 1
Informacje ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez PPU KARO Tomasz Szymczykiewicz, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Regulskiej 55, zarejestrowany w CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Numer NIP: 522-005-56-90 („Sprzedawca”) za pośrednictwem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem URL: www.karo.waw.pl („Sklep KARO”).
 2. Kupującym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”).
 3. Do kontaktów z Klientami Sklepu KARO udostępniamy adres poczty elektronicznej sklep@karo.waw.pl

Dla ułatwienia powtarzamy w tym miejscu drugi adres, do korespondencji, odbioru osobistego, reklamacji i doręczeń:

KARO Sklep z pościelą
ul. Przecławska 1
03-879 Warszawa

§ 2
Zamówienia

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej.
 2. Poza krajami Unii Europejskiej zamówienie może być zrealizowane po indywidualnym uzgodnieniu.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się o 8:00 w najbliższy dzień roboczy po złożeniu zamówienia (jeżeli klient wybrał opcję „za pobraniem”) lub po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy (jeżeli klient wybrał opcję – przelew).
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

§ 3
Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. płatność gotówką przy odbiorze osobistym
  2. płatność gotówką przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę,
  3. płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu,
  4. płatności on-line.
 3. Płatności natychmiastowe Przelewy24 można dokonać za pośrednictwem firmy PayPro S.A.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU SA.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 6. Zapłata powinna nastąpić bezzwłocznie.

Formy płatności Bluemedia

§ 4
Dostawa

 1. Towar wysyłamy firmami kurierskimi GLS, InPost (dla obu firm zarówno w opcji „za pobraniem”, jak też po wcześniejszym wpłaceniu należności).
 2. Klient korzystający z przesyłki kurierskiej zostanie powiadomiony mailem o jej nadaniu (GLS, InPost).
 3. Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to:
  1. dla GLSu i InPostu - 1 dzień roboczy od momentu jej nadania,
 4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku zdarzeń losowych, występujących po stronie firm kurierskich.
 5. Zamówienia od 99,00 zł – przesyłka gratis na terenie Polski.
 6. Koszty dostawy na terenie Polski zawarte są w poniższej tabeli:
    Wartość zamówienia
  Dostawa Płatność do 98,99 zł od 99,00 zł
  Kurier GLS przedpłata 12,99 zł 0,00 zł
  pobranie 17,99 zł 5,00 zł
  Kurier Inpost przedpłata 10,90 zł 0,00 zł
  pobranie 15,90 zł 5,00 zł
  Odbiór w punkcie
  Paczkomaty 24/7
  przedpłata 9,99 zł 0,00 zł
 7. Koszt usługi transportowej do Paczkomatu uzależniony jest od gabarytów zamawianych towarów.

§ 5
Faktury VAT

 1. Faktura VAT dla podmiotu gospodarczego zostanie wystawiona po podaniu następujących danych w formularzu: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym. W przeciwnym wypadku wystawiony zostanie paragon fiskalny.
 2. Osobom fizycznym wystawiane są paragony fiskalne, ale faktura zostanie wystawiona na żądanie. Wówczas do wystawienia faktury wystarczy imię, nazwisko i adres.

§ 6
Prawo do odstąpienia

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w Pouczeniu załączonym do niniejszego Regulaminu.

§ 7
Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane na adres: PPU KARO Tomasz Szymczykiewicz, ul. Przecławska 1, 03-879 Warszawa (dawniej ul. Ks. Ziemowita 51 A, 03-885 Warszawa) lub na adres poczty elektronicznej sklep@karo.waw.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.
 4. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta nie będącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony, jeśli będzie to uzasadnione.
 5. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 8
Znaki firmowe

Wszelkie użyte na stronach serwisu www.karo.waw.pl znaki towarowe, nazwy producentów i produktów, zdjęcia oraz opisy zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich producentów.

§ 9
Dane osobowe

Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych chcielibyśmy przekazać Państwu informacje o celach, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 1. Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo PPU KARO Tomasz Szymczykiewicz, NIP 5220055690, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Regulskiej 55.
 2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?
  1. Jeżeli założyłeś konto w naszym Sklepie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez nas oferowanych i to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania twoich danych.
  2. Jeżeli zdecydowałeś się na zakupy w naszym Sklepie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez nas oferowanych i to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania Twoich danych.
  3. Ponadto Twoje dane możemy przetwarzać w celu dopełnienia obowiązków prawnych, takich jak ustawa o rachunkowości, które to przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas Twoich danych. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu realizacji reklamacji, na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  4. Jeżeli wpisałeś się na listę subskrybentów naszego newslettera lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o zniżkach i nowościach oferowanych przez nasz Sklep to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane w tych właśnie celach i na podstawie Twojej zgody. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w każdej chwili cofnąć.
  5. Jeżeli skontaktowałeś się z nami poprzez formularz kontaktowy, wysyłając wiadomość e-mail lub telefonicznie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obsługa Twojego zapytania.
  6. Możemy także przetwarzać Twoje dane, które zgodziłeś się nam dobrowolnie podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem.
  7. Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest rozwój oferty Sklepu.
 3. Jak długo przechowujemy twoje dane?
  1. Okres przetwarzania przez nas Twoich danych uzależniony jest od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania.
  2. Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, realizacji reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przechowujemy przez okres konieczny do jej realizacji.
  3. Dane przetwarzane w celu subskrypcji newslettera i otrzymywania informacji o zniżkach i nowościach przetwarzamy do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
  4. Dane, które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów przechowujemy przez okres ważności celów, do których zostały one zebrane oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: osobom upoważnionym przez administratora tj. pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby wykonywać swoje obowiązki, a także podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz administratora usługi oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 5. W jaki sposób możesz zrealizować przysługujące ci prawa wynikające z RODO?
  Mają Państwo prawo do:
  - dostępu do swoich danych,
  - uzyskania kopii tych danych,
  - modyfikacji i poprawienia swoich danych,
  - usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały,
  - sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
  - sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,
  - wycofania zgody,
  - przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy.
 6. Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć listownie na adres obsługi sklepu tj. KARO Sklep, ul. Przecławska 1, 03-879 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej sklep@karo.waw.pl
 7. W celu sprawnej obsługi Państwa praw prosimy o zamieszczanie we wniosku następujących kategorii informacji:
  - danych identyfikujących wnioskodawcę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu)
  - uzasadnienie wniosku,
  - innych dodatkowych informacji, które umożliwiłyby nam prawidłową identyfikację osoby
  - sposób odbioru danych.
  Podane we wniosku dane nie będą przetwarzane w innych celach poza realizacją żądania. W przypadku braku danych w zasobach Sklepu nie zostaną one utrwalone. Państwa żądania będą rozpatrywane indywidualnie. Możliwość realizacji ww. praw uzależniona jest podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych. 

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.
 2. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

Budynkowi naszego głównego magazynu administracyjnie zmieniono adres. Poprzednio znajdował się pod adresem ul. Ziemowita 51A, 03-885 Warszawa, a obecnie, ten sam budynek, znajduje się pod adresem ul. Przecławska 1, 03-873 Warszawa

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy - Dotyczy tylko konsumentów

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez przesłanie załączonego poniżej formularza odstąpienia od umowy) pocztą tradycyjną na adres:

KARO Sklep z pościelą
ul. Przecławska 1,
03-879 Warszawa

lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@karo.waw.pl

Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy albo ze znajdującego się pod Pouczeniem wzoru formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe:

Plik do pobrania: Wzór formularza odstąpienia od umowy (do pobrania, wypełnienia i odesłania wraz ze zwracanym towarem lub e-mailem na adres sklep@karo.waw.pl).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

KARO Sklep z pościelą
ul. Przecławska 1,
03-879 Warszawa

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”. [Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

 Wzór formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 - Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 - Adres konsumenta(-ów)

 - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 - Data

 (*) Niepotrzebne skreślić.


*******************************

Regulamin ważny:

 • do 24 grudnia 2014 znajduje się tutaj.
 • do 24 maja 2014 znajduje się tutaj.